کتاب نکات مفید و کاربردی در درمان کمردرد به تالیف دکتر حسین نوروزی به مباحث مفیدی در این زمینه پیشگیری ، درمان و توانبخشی در فواصل ستون فقرات ، رادیولوژی ،معاینه بیماری ،بیماریهای کمردرد،و … به صورت کامل و به زبان ساده می پردازد.