کرایو درمانی
از روشهای رایج برای درمان ضایعات پوستی است که می تواند به صورت سرپای انجام شود. این روش برمبنای تخریب سلولهای هدف با سرد کردن ناگهانی آنها پایه ریزی شده است و برای طیف وسیعی از مشکلات پوستی کاربرد دارد.
موارد کاربرد این روش در لک های ناشی از آفتاب , بعضی از ضایعات عروقی , ضایعات ویروسی مثل زگیل , کیستها , زائده های گوشتی و … می باشد.
دربسیاری از موارد کرایوتراپی یک ضایعه باید چند نوبت انجام شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود
پزشکان این مرکز با توجه به تجارب طولانی در درمان ضایعات پوستی و بیماریهای مختلف به روش کرایو تراپی تسلط کامل برای درمان بیماریها و ضایعات مختلف را دارند.نظر دکترحسین نوروزی کرایوتراپی بهترین روش برای درمان خالهای سنایل ناشی از سن و بهترین روش برای درمان ضایعات و ویروسی است استفاده از این روش درمانی در درمان ضایعات ویروسی باعث درمان بدون برگشت ضایعات گردیده و از انتشار بیماری ویروسی نیز جلوگیری مینماید.

This post is also available in: English Arabic