دستگاه الکترو سرجری , کوتر RF یا الکترو کوتر RF , دستگاه rf یا دستگاه رادیو فرکانسی:

این دستگاه درمان انواع ضایعات پوستی را با کمترین اسکار ممکن نموده است.

در این دستگاه به دلیل استفاده از امواج رادیویی به جای حرارت داخل سلولی , از تخریب و صدمه زدن به بافت و ایجاد اسکار جلوگیری می نمایند.

از مزایای این دستگاه : عدم ایجاد سوختگی و قابلیت استفاده برروی نواحی مختلف بدن , صورت, ابرو و دیگر نواحی رویش مو , قابل استفاده در تمام نقاط بدن و صورت بدون محدودیت سنی.

کاربرد های دستگاه شامل : برداشتن خال های سطحی و برجسته  گوشتی, زگیل , کک و مک

از دستگاه الکترو سری جری  قدرتمند در اتاق عمل  های بزرگ برای انجام جراحی های وسیع  استفاده می گردد. که در اتاق عمل کلینیک شهیر از نوع قدرتمند آلمانی استفاده می شود و از دستگاه پروف اسکین که اختصاصی برای  ضایعات سطحی پوست می باشد و بدو کربونیزه کردن موجب حذف ضایعات  میشود استفاده می گردد.